Blog o moich stronkach

Home › Innowacyjne zakłady w kraju

Innowacyjne zakłady w kraju

Produkcja technologicznych maszyn do oczyszczalni ścieków to główne czynności, które stawia przed sobą firma Montech.

Pomimo tego zajmuje produkcją się także innych towarów wysoko wyspecjalizowanych, które służą ochronie środowiska naturalnego. Maszyny, w które można zaopatrzyć się w tej firmie, to maszyny oddzielające zanieczyszczenia w stanie stałym i stanie płynnym (prasa filtracyjna różnego rodzaju), odwadniające, transportujące, służące do higienizacji osadów ściekowych i inne.
Prasa taśmowa to nowoczesna technika przeznaczona do szczegółowego odwadniania osadów różnego rodzaju z mniejszych i średniej wielkości miejskich lub gminnych oczyszczalni ścieków, z punktów uzdatniania wody oraz z wytwórni przemysłowych, takich jak rzeźnie czy zakłady papiernicze. Taki typ urządzenia w firmie Montech oferowany jest w czterech rodzajach. Urządzenie wyposażone jest m.in. w dozownik obrotowy, dwa motoreduktory, a wytworzona została w całościze stali kwasoodpornej. Prasa komorowa wyjątkowo przydaje się przy odwadnianiu groźnych osadów, bo odsącza zanieczyszczone elementy w stanie stałym od stanu płynnego. Ich najczęstsze zastosowanie jest dostrzegalne w przemyśle spożywczym, cukierniczym, farmaceutycznym, piwowarskim, przy przetwórstwie warzyw i owoców itd.

Firma Montech jest w stanie zagwarantować skuteczność działania urządzenia: 30% w oczyszczalniach komunalnych i 80% w przemysłowych.

Ponieważ osady ze ścieków są sporym problemem dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków, żeby je wyeliminować, stosuje się specjalną technologię, jaką jest higienizacja osadów. Opiera się ona na mieszaniu osadów z wapnem palonym albo odrębnymi elementami o charakterze higienizującym. Montech oferuje instalacje takiego typu o wydajności od 1m3/h do 60m3/h.

Są zbudowane z: silosa, dozownika komponentu higienizującego, przenośnika, mieszalnika. Specjalizacje przedsiębiorstwa Montech zwiększają się, dzięki czemu może ona zwiększać sferę swojej aktywności na rynku. Podejmuje się także budowy, rozbudowy, przebudowy oczyszczalni ścieków, znajdujących się na terenie miast albo gmin. Wachlarz propozycji jest naprawdę szeroki, dlatego dobrze jest uwzględnić doświadczenie w branży, które oferuje firma Montech..
Artykuł z:: http://montech.pl